Profil spoločnosti

Predmet podnikania:

  • výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky pre: tlakové zariadenia, plynové zariadenia a zdvíhacie zariadenia
  • montáž, opravy a skúšky parných a plynových turbín
  • montáž a demontáž technologických zariadení, potrubí a oceľových konštrukcií
  • obchodná činnosť:
  • s kotlami, strojmi, prístrojmi a mechanickými nástrojmi a ich časťami a súčasťami
  • so železom a oceľou, výrobkov zo železa a ocele, s meďou a výrobkov z medi,
  • filtrácia olejov
  • lešenárske práce

 

Copyright 2019 Energyco, s.r.o. M. R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava, Slovak Republic