Referencie


Pre VSŽ Kovostroj s.r.o. Dobšiná

 • odborné prehliadky, skúšky a údržbárske kontroly vyhradených technických zariadení plynových

Pre Chemes a.s. Humenné

 • opravy turbogenerátora č.3 a turbogenerátora č.4

Pre Bukocel a.s., Vranov nad Topľou

 • generálna oprava turbogenerátora č.3
 • generálna oprava varného systému regeneračného kotla č.3
 • generálna oprava laminérov regeneračného kotla č.3
 • renovácia bubna filtra MFA
 • opravy lisovacích valcov

Pre Landis&Staefa ESCO Slovensko s.r.o.

 • realizáciu stavby "Racionalizácia TEHO piatich vybraných okruhov Košice západ"
 • realizáciu stavby "Racionalizácia energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach"

Pre Ideal Trade Service s.r.o.

 • realizácia rozvodov stlačeného vzduchu v Molex Slovakia a.s. Kechnec
 • realizácia rozvodov stlačeného vzduchu v Campus Námestovo
 • montáž filtra v Chemes a.s. Humenné

Pre DANIELI Taliansko

 • dodávky a montáž komponentov hydraulického a pneumatického systému pre Rekonštrukciu a modernizáciu 2-stolicového tandemu

Pre ŠKODU Slovakia s.r.o.

 • montáž hydrauliky pre Rekonštrukciu a modernizáciu 2-stolicového tandemu

Pre Sigmu montáže

 • montáž a úpravu potrubia pre premývanie a chemické čistenie rozvodov potrubia vo VSŽ U.S.STEEL

Pre Alstom Brno

 • montáž turbogenerátora č.4 v U. S. Steel Košice, s.r.o.

Pre VAI

 • montáž Odprašovacieho systému v USSKe (2095 t)

Pre HYDAC

 • výmena hydraulických rozvodov na 4 a 5 stolicových tandemoch

Pre Siemens Brno

 • montáž potrubných rozvodov k turbogenerátoru č.1 v USSKe

Pre Danieli Corus

 • spracovanie projektovej dokumentácie pre odprášenie vysokej pece č.1 v USSKe

Pre BTG SLOVENSKO

 • výroba membránových stien parného kotla pre elektráreň MOA Cuba

Pre CMP ARLES

 • montáž nádrží na kyslík a dusík v USSKe
Copyright 2019 Energyco, s.r.o. M. R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava, Slovak Republic