ENERGYCO, s.r.o. bolo založené 17.11.1999 s cieľom vytvoriť bezprostredný kontakt so zákazníkmi a prispieť v rámci malého a stredného podnikania k rozvoju regiónu s udržaním vyprodukovaných zdrojov v mieste ich tvorby.

Odbory, v ktorých pracuje:
- energetika
- ekológia
- hutnícky priemysel

Profil spoločnosti

 • Výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky pre: tlakové zariadenia, plynové zariadenia, zdvíhacie zariadenia 
 • Výroba, dodávka, montáž, opravy a skúšky parných a plynových turbín
 • Montáž a demontáž technologických zariadení, potrubí a oceľových konštrukcií
 • Filtrácia olejov
 • Výroba, dodávky, montáž, opravy a servis priemyselných vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
 • Výroba, dodávka a montáž parných kotlov a ich náhradných dielov a príslušenstva
 • Servisné činnosti pre hutnícky, teplárensky a automobilový priemysel
 • Dodávka a montáž technologických zariadení pre spaľovne komunálneho odpadu 

Referencie

2019 - 2020
ENGIE, VASTERAS ŠVÉDSKO

Zariadenia – zdvíhanie a mechanická montáž
Montáž potrubí a suportov, tlakové skúšky

  Z vlastnej iniciatívy dodávateľa:

 • Všetky prípravné práce, pred zdvíhaním a manipuláciou
 • Umiestnenie dosiek pre polohu veľkých strojových zariadení dodávateľa
 • Kefovanie nosných povrchov zariadení, ak existujú
 • Dočasné a konečné vyrovnanie podložkami
 • Všetky kvalitatívne a kontrolné skúšky
 • Zakonzervovanie podľa odporúčaní predajcu
 • Starostlivosť a uschovanie zariadení počnúc naložením na nákladné auto až po míľnik studených skúšok
2019
Vítkovice Slovakia a.s.

Demontáž a montáž technologických zariadení v rámci diela "Oprava – výmena zberných predlôh s príslušenstvom na A bloku VKB3"

(montáž potrubia DN1200, potrubie DN1200 – koleno, potrubie DN1200 – most, demontáž, montáž novej časti predlohy)

2/2018 – 8/2019
TEKO, a.s. Košice

Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO 1 (plynové motory 4x10MW), v rozsahu:

projektové a inžinierske činnosti, stavebná a montážna časť, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového personálu, odovzdanie diela

2016 - 2018
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu Beddington, Londýn

5/2017 – 3/2019
Kosit, a.s., Košice

Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo spaľovne odpadov Termovalorizátora, linky kotla K1 (čistenie spalín kotla K1)

2009
CNIM – Constructions Industrialles De La Méditeranée

Dodávka a montáž vysokotlakých a obslužných potrubí pre spaľovňu SAKO BRNO

Certifikáty

ISO 14001:2016
ISO 9001:2016
054-3-2011 OP a OS VTZ plynových
079-3-2012- OP a OS VTZ tlakove
100-3-2013 OP a OS VTZ ZZ
101-3-2013 Vyroba VTZ ZZ
103-3-2012 Výroba technických zariadení plynových
EN 1090-2 EXC 3 Slov
Energyco certificate SCCP
ISO 45001:2019
DIN EN ISO 3834-2

Kontakt

Energyco, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
M. R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava
Slovenská republika


Korešpondenčná adresa:
Učňovska 10, 040 15 Košice-Šaca
Slovenská republika


IČO: 36 194 824
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11279/V